Pravidlá

Hrá sa podľa súťažného poriadku SZH. Slovenské družstvá sú povinné riadiť sa Jednotnou štruktúrou Herných systémov SZH. Mini hádzaná má svoje vlastné platné pravidlá.
Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 1-minútové vylúčenie, červená karta = diskvalifikácia.

ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov v základnej skupine rozhoduje:

  1. väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí,
  2. väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí,
  3. väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí,
  4. väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí,
  5. losovanie (minca).

Vo vyraďovacej časti v prípade remízy rozhodujú tri 7m hody, v prípade stálej remízy rozhoduje pravidlo 1+1 (rýchla smrť).

IHRISKÁ A LOPTY

Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m. Mini hádzaná sa hrá na zmenšenom ihrisku s rozmermi 20m x 12-14m.
V kategórii A a B sa hrá s bezlepidlovými loptami veľkosti č. 1. V kategórii C a D sa hrá s gumenými loptami veľkosti č. 0.

ZÁPASY A HRACÍ ČAS

Organizátor pre U12 garantuje každému družstvu odohranie minimálne 7 zápasov. Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 3 minúty na výmenu strán a 5 minút medzi zápasmi. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

Organizátor pre U10 garantuje každému družstvu odohranie minimálne 9 zápasov. Zápasy prípravky sa budú hrať 1 x 15 minút s prestávkou 5 minút na výmenu družstiev. Počet hráčov 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár). Na každý zápas je delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 12 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

RIADIACA KOMISIA

Všetky prípady neuvedené v Súťažnom poriadku SZH alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja.