Organizačné pokyny

Turnaj Slovak Open Handball U12 2024 (SOH U12) mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom a môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej súťaži. Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini Open Handball.
V roku 2024 sa uskutoční celkovo 10. ročník turnaja a to v termíne od 7. do 9. júna 2024 a bude prebiehať v športových halách v Bratislave, Modre, Malackách, Pezinku a Stupave. Turnaj je vyhlasovaný Bratislavským krajským zväzom hádzanej.

TERMÍNY

Dôležité termíny pre registráciu a platby:

  • 5. 5. 2024 – ukončenie registrácie, odovzdanie súpisky
  • 27. 5. 2024 – konečný termín pre zaplatenie poplatkov
  • 3. 6. 2024 – začiatok platnosti 100% storno poplatku za objednaný balíček na osobu

SÚPISKA

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:
A chlapci – narodení po 1.1.2011 (U12 M)
B dievčatá – narodené po 1.1.2011 (U12 W)
V kategórii U10 odohráme Mini Open Handball pre vekové kategórie:
C chlapci – narodení po 1.1.2013 (U10 M)
D dievčatá – narodené po 1.1.2013 (U10 W)
Nie je dovolené, aby hrali zmiešané tímy.
V príslušných kategóriách môžu štartovať aj mladší hráči a hráčky. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč(-ka) môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ, školské družstvá a iné, všetky tieto štartujú na súpisku potvrdenú vysielajúcou organizáciou.
Registrovaný klub musí mať platné registračné preukazy hráčov/hráčok prislúchajúceho klubu. Neregistrovaný klub vopred oznámi túto skutočnosť a je povinný doplniť súpisky hráčov/hráčok s doložením preukazu totožnosti na kontrolu pri registrácii.
Súpisku je potrebné nahrať v Excel formáte do registračného profilu tímu(ov) po prihlásení priamo na tejto webstránke do termínu ukončenia registrácie.
Najneskôr v deň príchodu tímy odovzdajú podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii.

POPLATKY

Registračný poplatok je 120 EUR za každý registrovaný tím. Každý hráč(ka) a člen realizačného tímu, zapísaný na súpiske, musí mať zakúpenú Účastnícku kartu za účasť na turnaji v cene 20 EUR / osoba (šoféri autobusov neplatia účastnícke karty). Poplatok za účastnícku kartu zahŕňa aj tričko turnaja. Ponúkame tiež zabezpečenie stravovania príp. ubytovania za úhradu a to formou nasledovných balíčkov:

  • balíček A za 90 EUR / osoba, zahŕňa ubytovanie na dve noci v internáte + stravu (večera v piatok, raňajky + obed + večera v sobotu, raňajky + obed v nedeľu)
  • balíček B za 70 EUR / osoba, zahŕňa ubytovanie na dve noci v školskej triede + stravu (večera v piatok, raňajky + obed + večera v sobotu, raňajky + obed v nedeľu)
  • balíček C za 6 EUR / osoba / obed , zahŕňa obed v sobotu príp. v nedeľu

Platobné údaje (suma, číslo účtu, variabilný symbol a ďalšie) budú uvedené na faktúre, ktorú bude po uzavretí registrácie na turnaj možné stiahnuť vo formáte PDF v profile tímu(ov) po prihlásení priamo na tejto webstránke.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Organizátor zabezpečí ubytovanie v triedach škôl, príp. v ubytovacích zariadeniach – internátoch, pričom jednotlivé kategórie budú po celý čas hrať v halách jedného mesta s výnimkou finálových zápasov, ktoré všetky sa budú konať v nedeľu v Bratislave. Cena za ubytovanie na osobu počas konania turnaja je zahrnutá v príslušnom balíčku. Samostatné ubytovanie mimo balíčka neposkytujeme.
Rozpis ubytovacích kapacít so zaradením jednotlivých tímov bude uvedené v sekcií rozlosovanie spolu s rozlosovaním zápasov po ukončení registrácie na turnaj. V tejto istej sekcii bude uvedený aj rozpis priradených stravovacích zariadení pre jednotlivé tímy.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

OCENENIA

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč(-ka), a brankár(-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec / strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.